ZaabNEWS.com ทุกข่าว คม จัด ชัดเจน

รายการข่าวสารสู่การพัฒนาเพื่อสังคม ทุกแง่ทุกมุม เต็มสาระด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เน้นการสัมภาษณ์แหล่งข่าว-ความคืบหน้าของประเด็นข่าวร้อนที่สำคัญ หรือ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม


หากไม่สามารถรับฟังได้ โปรดคลิกที่รูปลำโพงเพื่อรับฟัง ZaabNEWS.Com ทุกข่าว คม จัด ชัดเจน
คลื่น fm 96.0 mhzผังรายการข่าว
ข่าวเจาะลึก zaabnews.com

รายการข่าว : วันจันทร์ - วันศุกร์

 • 06.00 – 07.00 น
 • ข่าวมีคม

 • 07.00 – 07.30 น
 • รายการกองทัพบก
 • 07.30 – 09.00 น
 • เจาะลึกข่าวร้อน

  โดย อิทธิพันธ์ บัวทอง/วรรษมน ช่างปรีชา/จักรเพชร กุนทอง

 • 09.00 – 10.00 น
 • THE LEADER INSIGHT

  โดย จิระ ห้องสำเริง/ศุภจี สุธรรมพันธุ์/วรพล โสคติยานุรักษ์/ไพบูลย์ นลินทรางกูร/โชค บูลกุล/เกรียงไกร เธียรนุกูล

 • 10.00 – 11.00 น
 • BUSINESS GURU
  จอมยุทธ์ธุรกิจ

  โดย ลักขณา จำปา

 • 11.00 – 12.00 น.
 • พูดตรงประเด็น

  โดย “อรอุมา เกษตรพืชผล”

 • 12.00 – 12.30 น
 • Mordern เกษตร

  โดย ช่อฟ้า ราษฏร์บริหาร

 • 12.30 – 13.00 น
 • รายการกองทัพบก

 • 13.00 – 14.00 น
 • Business Matching

  จับคู่ธุรกิจ โดย จิระ ห้องสำเริง/ชัยวัฒน์ วณิชวัฒนะ/ วิริยะ ลิขิตวงศ์/ สราวุธ สังฆ์การีย์

 • 14.00 – 15.00 น
 • RADIO SOCIAL

  โดย “จารุวรรณ ผลพานิช/อำมร บรรจง”

 • 15.00 – 16.00 น
 • POLITICIZE

  บ้าการเมือง โดย พัชระ สารพิมพา/สุขุม นวลสกุล/ ไชยันต์ ไชยพร/วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

 • 16.00 – 17.00 น
 • INSIGHT TALK

  โดย ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์

 • 17.00 – 19.30 น
 • คลุกวงใน อินไซด์ข่าว

  โดย พัชระ สารพิมพา/นพรัฐ พรวนสุข/อารักษ์ ราษฎร์บริหาร

 • 19.30 - 20.30 น
 • รายการกองทัพบก
 • 20.30 - 22.30 น
 • ข่าวเนชั่นทีวี ข่าวข้น คนข่าว
 • 22.30 - 23.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 23.00 - 24.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 24.00 - 01.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 01.00 - 02.00 น
 • รีรัน-INSIGHT TALK
 • 02.00 - 03.00 น
 • รีรัน-Business Guru
 • 03.00 - 04.00 น
 • รีรัน-POLITICIZE
 • 04.00 - 05.00 น
 • รีรัน-POLITICIZE
 • 05.00 - 05.30 น
 • รีรัน-Business Match
 • 05.30 - 06.00 น
 • รายการกองทัพบก
  Rating :
    ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com

  ZaabNEWS 96.0 Mhz ทุกข่าว คมจัด ชัดเจน

  รายการข่าว : วันเสาร์

 • 06.00 – 07.00 น
 • รู้รักบ้านเกิด

  โดย ดร.เอก

 • 07.00 – 07.30 น
 • รายการกองทัพบก
 • 07.30 – 09.00 น
 • เจาะลึกข่าวร้อนสุดสัปดาห์

  โดย อิทธิพันธ์ บัวทอง/วรรษมน ช่างปรีชา/จักรเพชร กุนทอง

 • 09.00 – 10.00 น
 • ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

  โดย อ.ฮัท/ อ.เจียง/ อ.ดิน

 • 10.00 – 11.00 น
 • ชนชั้นกัญชา

 • 11.00 – 12.00 น.
 • อาหารไทยแท้แม่ให้มา

  โดย สันติภาพ นครจันทร์

 • 12.00 – 12.30 น
 • ถ่ายทอดข่าวเนชั่นทีวี

 • 12.30 – 13.00 น
 • รายการกองทัพบก

 • 13.00 – 14.00 น
 • พักกินบินเที่ยว

  โดย สันติภาพ นครจันทร์

 • 14.00 – 15.00 น
 • ร้องเล่นเป็นเพลง

  โดย เรืองยศ พิมพ์ทอง/จารุวรรณ ผลพานิช

 • 15.00 – 16.00 น
 • ร้องเล่นเป็นเพลง

  โดย เรืองยศ พิมพ์ทอง/จารุวรรณ ผลพานิช

 • 16.00 – 17.00 น
 • เที่ยวไทยกันเถอะ

  โดย ลักขณา/ สรรค์ชัย

 • 17.00 – 19.30 น
 • คลุกวงใน สุดสัปดาห์

  โดย ศักดิ์ชัย/ ศุภชัย/ เกษมสันต์/ เอก

 • 19.30 - 20.30 น
 • รายการกองทัพบก

 • 20.30 - 21.30 น
 • ข่าวเนชั่นทีวี ข่าวข้น คนข่าว

 • 20.30 - 21.30 น
 • คิดบวก

 • 22.30 - 23.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 23.00 - 24.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 24.00 - 01.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 01.00 - 02.00 น
 • รีรัน-ฮวงจุ้ยดีมีชัย
 • 02.00 - 03.00 น
 • รีรัน-ชนชั้นกัญชา
 • 03.00 - 04.00 น
 • รีรัน-พักกินบินเที่ยว
 • 04.00 - 04.30 น
 • รีรัน-อาหารไทยแท้
 • 04.30 - 05.30 น
 • รีรัน-เที่ยวไทยกัน
 • 05.30 - 06.00 น
 • รายการกองทัพบก
  Rating :
    ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com

  ข่าวข้น คนข่าว

  รายการข่าว : วันอาทิตย์

 • 06.00 – 07.00 น
 • รีรัน-ข่าวข้นคนข่าว

 • 07.00 – 07.30 น
 • รายการกองทัพบก
 • 07.30 – 09.00 น
 • เจาะลึกข่าวร้อนสุดสัปดาห์

  โดย อิทธิพันธ์ บัวทอง/วรรษมน ช่างปรีชา/จักรเพชร กุนทอง

 • 09.00 – 10.00 น
 • ทำธุรกิจอย่างไรให้เจ๊ง

  โดย ณรงค์ สุทธิลักษณ์

 • 10.00 – 11.00 น
 • SME.Clinic

  โดย สุรชัย กำพลานนวัฒน์

 • 11.00 – 12.00 น.
 • อาหารแห่งอนาคต

  โดย เชฟลี พิจิกา

 • 12.00 – 12.30 น
 • ถ่ายทอดข่าวเนชั่นทีวี

 • 12.30 – 13.00 น
 • รายการกองทัพบก

 • 13.00 – 14.00 น
 • แซ่บหรอยอร่อยลำ

  โดย วัติ/ดร.โอ/นริศโรจน์

 • 14.00 – 15.00 น
 • ร้องเล่นเป็นเพลง

  โดย เรืองยศ พิมพ์ทอง/จารุวรรณ ผลพานิช

 • 15.00 – 16.00 น
 • ร้องเล่นเป็นเพลง

  โดย เรืองยศ พิมพ์ทอง/จารุวรรณ ผลพานิช

 • 16.00 – 17.00 น
 • INSIGHT TALK

  โดย “ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์”

 • 17.00 – 19.30 น
 • คลุกวงใน อินไซด์ข่าว

  โดย พัชระ สารพิมพา/นพรัฐ พรวนสุข/อารักษ์ ราษฎร์บริหาร

 • 19.30 - 20.30 น
 • รายการกองทัพบก

 • 20.30 - 21.30 น
 • ข่าวเนชั่นทีวี ข่าวข้น คนข่าว

 • 21.30 - 22.30 น
 • คิดบวก

 • 22.30 - 23.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 23.00 - 24.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 24.00 - 01.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 01.00 - 02.00 น
 • รีรัน-ทำธุรกิจให้เจ๊ง
 • 02.00 - 03.00 น
 • รีรัน-SME. Clinic
 • 03.00 - 04.00 น
 • รีรัน-แซ่บหรอยฯ
 • 04.00 - 05.00 น
 • รีรัน-เที่ยวไทยฯ
 • 05.00 - 05.30 น
 • รีรัน-ข่าวข้น คนข่าว
 • 05.30 - 06.00 น
 • รายการกองทัพบก
  Rating :
    ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com

  © 2022 ZaabNEWS.com FM 96.0 Mhz., Thailand.